Menadžeri hedž fondova su profesionalni portfolio menadžeri i analitičari koji su zaposleni u finansijskim kompanijama i pojedincima da bi osnovali hedge fondove. Upravljanje hedge fondom atraktivna je opcija za karijeru, s obzirom na izuzetno unosan potencijal fonda. Da bi uspio, menadžer hedž fonda mora razmotriti ne samo kako imati jasno definiranu strategiju ulaganja, već i prosječni iznos koji zarađuje, kao i nivo stručnosti i kompetentnosti svog tima.