Ekonomisti istražuju ponašanje ljudi stotinama godina, kako donosimo odluke, kako se ponašamo pojedinačno i u grupama, kako razmjenjujemo vrijednost. Proučavali su institucije koje olakšavaju našu trgovinu, poput pravnih sistema, korporacija, pijaca. Ali postoji nova tehnološka institucija koja će iz temelja promijeniti način na koji mijenjamo vrijednost, a zove se blockchain. To je prilično hrabra izjava, ali imajte na umu da je tehnologija lančanih blokova relativno nova, ali je i nastavak a